спандекс спинерет

  • spandex spinneret

    спандекс спинерет

    спандекс, е еден вид хемиско влакно за традиционална ткаена ткаенина, широко користена за облека. Барањето за квалитет на спинеретот ќе биде повисоко од оној што се користи за неткаеното ткаенина. пазарот и беше продаден на југо-источна Азија.