Видео

разнобојна стопена разнесена ткаенина

топење разнесена шпинка обработка

топење разнесена шпинка обработка 2

линија за производство на неткаен материјал 2

топење разнесена шпинка обработка 3

линија за производство на неткаен материјал 4

мелење

превртена обработка со спинерет

линија за производство на неткаен материјал